Szczegóły ogłoszenia

NA/P/43/2020

"Dostawa sukcesywna, w miarę potrzeb materiałów elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, oświetleniowych przez okres 12 miesięcy dla Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 206,8 2020.05.20 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 24,0 2020.05.27 9
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 24,5 2020.05.29 4
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 24,0 2020.06.02 0

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,8 2020.05.20 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.05.20 15
Formularz cenowy - szczegółowy opis zamówienia - zał. nr 2 zip 27720,9 2020.05.20 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.05.20 14
Wzór oferty - załącznik nr 1 SIWZ doc 57,5 2020.05.20 15
Wzór umowy doc 70,0 2020.05.20 15

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 02.06.2020 doc 18,9 2020.06.02 0
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 27.05.2020 doc 18,3 2020.05.27 10

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 29.05.2020 doc 22,2 2020.05.29 10

Pobierz wszystkie dokumenty