Szczegóły ogłoszenia

NA/P/128/2020

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy 3-ch wiat śmietnikowych dla kompleksów budynków Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,5 2020.05.21 178

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,1 2020.05.21 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.05.21 73
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.05.21 73
Szczegółowy opis zamówienia docx 687,0 2020.05.21 94
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.05.21 78
Wzór umowy rar 345,1 2020.05.21 84
Wzór_oferty doc 54,5 2020.05.21 80
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.05.21 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2020.06.05 92

Pobierz wszystkie dokumenty