Szczegóły ogłoszenia

NA/P/127/2020

"Dostawa 2 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych dla Samodzielnej Sekcji Finansów i Kosztów PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 999,4 2020.05.25 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,8 2020.05.25 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.05.25 103
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.05.25 98
Wzór oferty na dostawy docx 29,7 2020.05.25 104
Wzór umowy na dostawę doc 88,0 2020.05.25 97
Zał_nr 1 opis przedmiotu zamówienia docx 20,6 2020.05.25 113

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opowiedź na pytania doc 21,3 2020.06.01 83
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,5 2020.05.27 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.06.02 97

Pobierz wszystkie dokumenty