Szczegóły ogłoszenia

NA/P/137/2020

"Remont i modernizacja pomieszczenia nr 81 A w budynku K PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,2 2020.05.29 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 219,0 2020.05.29 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.05.29 103
Opis przedmiotu zamówienia zip 745,1 2020.05.29 129
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2020.05.29 109
Wykaz osób doc 34,5 2020.05.29 119
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.05.29 120
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,5 2020.05.29 118
Wzór umowy zip 728,2 2020.05.29 120
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2020.05.29 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2020.06.15 119

Pobierz wszystkie dokumenty