Szczegóły ogłoszenia

NA/P/137/2020

"Remont i modernizacja pomieszczenia nr 81 A w budynku K PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,2 2020.05.29 245

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 219,0 2020.05.29 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.05.29 144
Opis przedmiotu zamówienia zip 745,1 2020.05.29 165
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2020.05.29 146
Wykaz osób doc 34,5 2020.05.29 159
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.05.29 156
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,5 2020.05.29 156
Wzór umowy zip 728,2 2020.05.29 157
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2020.05.29 167

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2020.06.15 155

Pobierz wszystkie dokumenty