Szczegóły ogłoszenia

NA/P/139/2020

"Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,5 2020.06.01 209

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2020.06.01 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.06.01 116
Opis przedmiotu zamówienia zip 1777,2 2020.06.01 135
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.06.01 111
Wykaz osób doc 35,0 2020.06.01 122
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,5 2020.06.01 113
Wzór umowy zip 1398,9 2020.06.01 111
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.06.01 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2020.06.17 110

Pobierz wszystkie dokumenty