Szczegóły ogłoszenia

NA/P/143/2020

"Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,8 2020.06.03 278

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 79,7 2020.06.03 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.06.03 125
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.06.03 123
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2786,7 2020.06.03 153
Wykaz osób doc 19,7 2020.06.03 120
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2020.06.03 127
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,0 2020.06.03 125
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1239,9 2020.06.03 121
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.06.03 124

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,7 2020.06.09 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2020.06.18 151

Pobierz wszystkie dokumenty