Szczegóły ogłoszenia

NA/P/155/2020

"Remont i modernizacja pomieszczenia nr 81 A w budynku K PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 179,6 2020.06.19 232

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 219,0 2020.06.19 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.06.19 123
Opis przedmiotu zamówienia zip 745,1 2020.06.19 122
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2020.06.19 129
Wykaz osób doc 34,5 2020.06.19 117
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.06.19 132
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,5 2020.06.19 121
Wzór umowy zip 728,2 2020.06.19 129
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2020.06.19 121

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ 30.06.2020 zip 317,0 2020.06.30 135

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.07.06 130

Pobierz wszystkie dokumenty