Szczegóły ogłoszenia

NA/P/155/2020

"Remont i modernizacja pomieszczenia nr 81 A w budynku K PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 179,6 2020.06.19 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 219,0 2020.06.19 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.06.19 75
Opis przedmiotu zamówienia zip 745,1 2020.06.19 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2020.06.19 78
Wykaz osób doc 34,5 2020.06.19 76
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.06.19 82
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,5 2020.06.19 74
Wzór umowy zip 728,2 2020.06.19 77
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2020.06.19 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ 30.06.2020 zip 317,0 2020.06.30 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.07.06 84

Pobierz wszystkie dokumenty