Szczegóły ogłoszenia

NA/P/156/2020

"Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,0 2020.06.19 178

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,0 2020.06.19 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.06.19 74
Opis przedmiotu zamówienia zip 1777,2 2020.06.19 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.06.19 74
Wykaz osób doc 35,0 2020.06.19 74
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,5 2020.06.19 82
Wzór umowy zip 1399,1 2020.06.19 81
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2020.06.19 80

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,5 2020.06.26 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2020.07.06 94

Pobierz wszystkie dokumenty