Szczegóły ogłoszenia

NA/P/151/2020

"Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL do OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 125,6 2020.06.22 275

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 58,6 2020.06.22 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.06.22 63
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 131,5 2020.06.22 74
Wzór oferty na dostawy doc 50,0 2020.06.22 67
Wzór umowy doc 67,5 2020.06.22 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2020.07.27 32

Pobierz wszystkie dokumenty