Szczegóły ogłoszenia

NA/P/159/2020

"Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 26,8 2020.06.25 114

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,6 2020.06.25 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.06.25 46
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2020.06.25 45
Wzór oferty na dostawy docx 29,7 2020.06.25 53
Wzór umowy na dostawę doc 88,0 2020.06.25 49
Zał_nr 1 opis przedmiotu zamówienia xlsx 20,2 2020.06.25 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Lista obecności na postępowaniu doc 17,5 2020.07.03 45

Pobierz wszystkie dokumenty