Szczegóły ogłoszenia

NA/P/176/2020

"Forma wtryskowa do przetwórstwa wysokotemperaturowych tworzyw typu PEEK do wtryskarki Krauss Maffei"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,0 2020.07.01 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,5 2020.07.01 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.07.01 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.07.01 64
Specyfikacja formy PRz (1) docx 332,5 2020.07.01 73
Szczegółowy opis zamówienia pdf 1256,8 2020.07.01 60
Wzór oferty na dostawy doc 25,6 2020.07.01 64
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 86,0 2020.07.01 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2020.07.13 56

Pobierz wszystkie dokumenty