Szczegóły ogłoszenia

NA/P/168/2020

"Dostawa 2 sztuk kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 47,9 2020.07.01 180

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2020.07.08 51
Informacja o zmianach 14.07.2020r. docx 12,6 2020.07.14 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,8 2020.07.01 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.07.01 46
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.07.01 46
Wzór oferty na dostawy docx 29,6 2020.07.01 44
Wzór umowy na dostawę doc 88,0 2020.07.01 49
Zał_nr 1 opis przedmiotu zamówienia xlsx 19,9 2020.07.01 75

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,4 2020.07.08 50
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 14.07.2020r. doc 18,4 2020.07.14 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,2 2020.07.21 33
Wyjaśnienie treści SIWZ 21.07.2020 doc 20,2 2020.07.03 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2020.07.22 41

Pobierz wszystkie dokumenty