Szczegóły ogłoszenia

NA/P/195/2020

"Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 83,0 2020.07.10 222

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 224,0 2020.07.10 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.07.10 103
Opis przedmiotu zamówienia zip 1777,2 2020.07.10 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.07.10 100
Wykaz osób doc 35,0 2020.07.10 109
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,5 2020.07.10 103
Wzór umowy zip 1399,1 2020.07.10 114
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2020.07.10 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania 14.07.2020 pdf 1591,1 2020.07.14 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.07.27 118

Pobierz wszystkie dokumenty