Szczegóły ogłoszenia

NA/P/190/2020

"Remont sanitariatów na I i II piętrze (pomieszczenia nr 126, 128, 213, 215) w budynku P przy ulicy Poznańskiej 2 w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,9 2020.07.15 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,2 2020.07.15 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.07.15 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.07.15 68
Szczegółowy opis zamówienia rar 948,4 2020.07.15 81
Wykaz osób doc 19,6 2020.07.15 61
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.07.15 66
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,1 2020.07.15 67
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1400,0 2020.07.15 77
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.07.15 63

Pobierz wszystkie dokumenty