Szczegóły ogłoszenia

NA/P/206/2020

"Dostawa kserokopiarek"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,6 2020.07.17 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,5 2020.07.17 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.07.17 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.07.17 37
Szczegółowy opis zamówienia doc 22,8 2020.07.17 54
Wzór oferty na dostawy docx 29,9 2020.07.17 40
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,5 2020.07.17 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.07.28 39

Pobierz wszystkie dokumenty