Szczegóły ogłoszenia

NA/P/207/2020

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy 3-ch wiat śmietnikowych dla kompleksów budynków Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,2 2020.07.20 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 78,7 2020.07.20 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz robót budowlanych docx 26,1 2020.07.20 12
Wzór umowy rar 345,1 2020.07.20 12
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.07.20 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.07.20 15
Szczegółowy opis zamówienia docx 687,0 2020.07.20 17
Wykaz osób doc 19,7 2020.07.20 11
Wzór_oferty doc 54,5 2020.07.20 14
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,5 2020.07.20 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.08.05 5

Pobierz wszystkie dokumenty