Szczegóły ogłoszenia

NA/P/207/2020

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy 3-ch wiat śmietnikowych dla kompleksów budynków Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,2 2020.07.20 198

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 78,7 2020.07.20 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz robót budowlanych docx 26,1 2020.07.20 103
Wzór umowy rar 345,1 2020.07.20 108
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.07.20 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.07.20 102
Szczegółowy opis zamówienia docx 687,0 2020.07.20 104
Wykaz osób doc 19,7 2020.07.20 92
Wzór_oferty doc 54,5 2020.07.20 111
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,5 2020.07.20 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.08.05 103

Pobierz wszystkie dokumenty