Szczegóły ogłoszenia

NA/P/209/2020

"Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 79,0 2020.07.21 196

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 225,5 2020.07.21 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.07.21 113
Opis przedmiotu zamówienia zip 1278,3 2020.07.21 145
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.07.21 119
Wykaz osób doc 35,5 2020.07.21 118
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.07.21 123
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2020.07.21 121
Wzór umowy zip 11649,1 2020.07.21 121
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.07.21 115

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ 29.07.2020 doc 22,3 2020.07.29 109

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2020.08.05 120

Pobierz wszystkie dokumenty