Szczegóły ogłoszenia

NA/P/209/2020

"Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 79,0 2020.07.21 142

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 225,5 2020.07.21 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.07.21 55
Opis przedmiotu zamówienia zip 1278,3 2020.07.21 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.07.21 56
Wykaz osób doc 35,5 2020.07.21 56
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.07.21 61
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2020.07.21 60
Wzór umowy zip 11649,1 2020.07.21 60
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.07.21 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ 29.07.2020 doc 22,3 2020.07.29 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2020.08.05 58

Pobierz wszystkie dokumenty