Szczegóły ogłoszenia

NA/P/210/2020

"Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku J Politechniki Rzeszowskiej (dla Studium Języków Obcych i Wydziału Zarządzania PRz)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2020.07.21 278

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,2 2020.07.31 118
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)2 docx 13,3 2020.08.07 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2020.07.21 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.07.21 117
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.07.21 120
Szczegółowy opis zamówienia rar 3704,5 2020.07.21 160
Wykaz osób doc 19,8 2020.07.21 106
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.07.21 114
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,7 2020.07.21 115
Wzór umowy na roboty budowlane rar 11653,5 2020.07.21 113
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.07.21 113

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,7 2020.07.31 123
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 07.08.2020r. doc 18,7 2020.08.07 107

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 21,7 2020.08.05 128
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 07.08.2020r. doc 21,8 2020.08.07 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.08.13 120

Pobierz wszystkie dokumenty