Szczegóły ogłoszenia

NA/P/210/2020

"Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku J Politechniki Rzeszowskiej (dla Studium Języków Obcych i Wydziału Zarządzania PRz)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2020.07.21 216

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,2 2020.07.31 64
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)2 docx 13,3 2020.08.07 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2020.07.21 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.07.21 61
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.07.21 58
Szczegółowy opis zamówienia rar 3704,5 2020.07.21 87
Wykaz osób doc 19,8 2020.07.21 51
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.07.21 55
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,7 2020.07.21 56
Wzór umowy na roboty budowlane rar 11653,5 2020.07.21 58
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.07.21 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,7 2020.07.31 69
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 07.08.2020r. doc 18,7 2020.08.07 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 21,7 2020.08.05 74
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 07.08.2020r. doc 21,8 2020.08.07 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.08.13 62

Pobierz wszystkie dokumenty