Szczegóły ogłoszenia

NA/P/205/2020

"Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza i Politechniki Świętokrzyskiej przez okres 24 miesięcy "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 128,9 2020.07.22 331

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 209,5 2020.07.22 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,3 2020.07.22 99
Formularz cenowy doc 39,5 2020.07.22 99
Formularz oferty doc 43,5 2020.07.22 95
Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach określonych w pkt 4.1.5), 6), 7) SIWZ doc 30,0 2020.07.22 109
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 129,6 2020.07.22 98
Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia doc 111,0 2020.07.22 106
Wykaz dostaw lub usług doc 20,9 2020.07.22 95
Wzór umowy doc 102,5 2020.07.22 102

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 23,1 2020.08.17 69

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.08.24 75

Pobierz wszystkie dokumenty