Szczegóły ogłoszenia

NA/P/157/2020

"Dostawa samolotu dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 174,4 2020.07.23 189

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 24.07.2020 doc 35,5 2020.07.24 90
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 29.07.2020 doc 35,5 2020.07.29 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,1 2020.07.23 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.07.23 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.07.23 85
Wzór oferty na dostawy doc 50,5 2020.07.23 106
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 63,0 2020.07.23 85

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 24.07.2020 doc 19,2 2020.07.24 90
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 29.07.2020 doc 37,0 2020.07.29 104

Pobierz wszystkie dokumenty