Szczegóły ogłoszenia

NA/P/226/2020

"Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 80,5 2020.08.04 229

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 224,0 2020.08.04 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.08.04 107
Opis przedmiotu zamówienia zip 2888,5 2020.08.04 121
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.08.04 114
Wykaz osób doc 35,0 2020.08.04 113
Wzór oferty na roboty budowlane doc 60,0 2020.08.04 119
Wzór umowy zip 1399,1 2020.08.04 109
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.08.04 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2020.08.20 104

Pobierz wszystkie dokumenty