Szczegóły ogłoszenia

NA/P/234/2020

"Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 180,7 2020.08.07 228

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 54,4 2020.08.12 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 225,5 2020.08.07 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.08.07 119
Opis przedmiotu zamówienia zip 1288,8 2020.08.07 134
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.08.07 116
Wykaz osób doc 35,5 2020.08.07 120
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.08.07 123
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2020.08.07 117
Wzór umowy zip 11649,2 2020.08.07 117
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2020.08.07 117

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2020.08.12 118

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,5 2020.08.12 117
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 19_08_2020 doc 21,9 2020.08.19 114
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13_08_2020 doc 20,5 2020.08.13 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.08.25 111

Pobierz wszystkie dokumenty