Szczegóły ogłoszenia

NA/P/224/2020

"Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, skaner, drukarka) wraz z dostawą i szkoleniem. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,0 2020.08.26 166

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,2 2020.08.31 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,3 2020.08.26 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.08.26 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.08.26 56
Szczegółowy opis zamówienia doc 23,1 2020.08.26 89
Wzór oferty na dostawy docx 29,7 2020.08.26 57
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,5 2020.08.26 60

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,5 2020.08.31 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,3 2020.08.31 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2020.09.10 59

Pobierz wszystkie dokumenty