Szczegóły ogłoszenia

NA/P/250/2020

"Remont pomieszczenia B200 w budynku B Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,4 2020.08.27 215

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 224,0 2020.08.27 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.08.27 102
Opis przedmiotu zamówienia zip 2888,5 2020.08.27 110
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.08.27 95
Wykaz osób doc 35,0 2020.08.27 106
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2020.08.27 107
Wzór umowy zip 1399,2 2020.08.27 109
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2020.08.27 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SIWZ 07.09.2020 pdf 1028,6 2020.09.07 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.09.11 117

Pobierz wszystkie dokumenty