Szczegóły ogłoszenia

NA/P/256/2020

"Wykonanie przebudowy dwóch węzłów energetycznych: centralnego ogrzewania budynku P i ciepłej wody użytkowej w budynku SCKiN Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,2 2020.09.01 240

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,6 2020.09.01 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.09.01 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.09.01 92
Szczegółowy opis przedmiotu zamówiena rar 7980,1 2020.09.01 143
Wykaz osób doc 19,9 2020.09.01 99
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.09.01 97
Wzór oferty na roboty budowlane doc 29,2 2020.09.01 99
Wzór umowy na roboty budowlane rar 11660,7 2020.09.01 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,5 2020.09.01 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.09.16 95

Pobierz wszystkie dokumenty