Szczegóły ogłoszenia

NA/P/257/2020

"Klimatyzacja w pomieszczeniach laboratoryjnych nr 034, 035, 152 dla Katedry Przeróbki Plastycznej WBMiL PRz "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 180,7 2020.09.02 210

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,6 2020.09.02 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.09.02 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.09.02 99
Szczegółowy opis zamówienia zip 1317,7 2020.09.02 121
Wykaz osób doc 35,5 2020.09.02 112
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2020.09.02 113
Wzór oferty na roboty budowlane doc 62,0 2020.09.02 108
Wzór umowy na roboty budowlane zip 11653,4 2020.09.02 103
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2020.09.02 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.09.18 87

Pobierz wszystkie dokumenty