Szczegóły ogłoszenia

NA/P/268/2020

"Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 175,2 2020.09.07 168

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 51,8 2020.09.14 41
Zmiana ogłoszenia 14.09.2020 pdf 54,5 2020.09.14 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 70,1 2020.09.14 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.09.14 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.09.07 46
Wykaz dostaw doc 34,5 2020.09.07 54
Wzór umowy na dostawy NOWY doc 91,0 2020.09.07 58
Wzór_oferty_ formularz_cenowy zmodyfikowany 14 09 2020 xls 389,5 2020.09.14 44

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 07.09.2020 doc 18,4 2020.09.07 65

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 09.09.2020 doc 22,1 2020.09.09 52
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 14.09.2020 doc 24,6 2020.09.14 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.09.23 49

Pobierz wszystkie dokumenty