Szczegóły ogłoszenia

NA/P/260/2020

"Robot kolaboracyjny"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 46,9 2020.09.08 164

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 306,3 2020.09.15 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 67,8 2020.09.08 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1_Szczegółowy opis zamówienia docx 15,5 2020.09.08 87
zał.2_Wzór oferty na dostawy doc 25,6 2020.09.08 51
zał.3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.09.08 46
zał.4_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.09.08 48
zał.5_Wzór umowy_dostawa_P_260 doc 80,0 2020.09.08 61

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytania i zmiana SIWZ z dnia 15.09.2020 r. doc 18,7 2020.09.15 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2020.09.21 53

Pobierz wszystkie dokumenty