Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.1.VII.2020

"INFRASTRUKTURA OBSŁUGI ŚRODOWISKA IT PODMIOTU LECZNICZEGO W RAMACH PROJEKTU NR RPMP.02.01.05-12-0228/18 PN. MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ (MSIM) - DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2020.09.14 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d64a64ba-ceee-4657-9683-2354b4e562c0 asc 0,7 2020.09.14 33
SIWZ - sprzęt informatyczny MSIM rtf 4950,5 2020.09.14 87
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 204,0 2020.09.14 49
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 1 - Formularz cenowy docx 135,5 2020.09.14 75
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Formularz cenowy docx 127,8 2020.09.14 66
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 3 - Formularz cenowy docx 143,2 2020.09.14 55
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 4 - Forlmularz cenowy docx 140,7 2020.09.14 63
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 5 - Formularz cenowy docx 128,3 2020.09.14 54
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ rtf 4818,2 2020.09.14 27
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 144,0 2020.09.14 24
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 187,0 2020.09.14 29
Załącznik nr 6 do SIWZ - Pakiet nr 1 - Istotne postanowienia umowy doc 206,0 2020.09.14 34
Załącznik nr 6 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Istotne postanowienia umowy doc 201,0 2020.09.14 27
Załącznik nr 6 do SIWZ - Pakiet nr 3 - Istotne postanowienia umowy doc 208,0 2020.09.14 24
Załącznik nr 6 do SIWZ - Pakiet nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 211,5 2020.09.14 28
Załącznik nr 6 do SIWZ - Pakiet nr 5 - Istotne postanowienia umowy doc 208,5 2020.09.14 24
Załącznik nr 7 do SIWZ - UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH rtf 4486,9 2020.09.14 24
Załącznik nr 8 do SIWZ - PROCEDURA POSTEPOWANIA WYKONAWCY REALIZUJACEGO PRAC pdf 17535,5 2020.09.14 26

Pobierz wszystkie dokumenty