Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.1.VII.2020

"INFRASTRUKTURA OBSŁUGI ŚRODOWISKA IT PODMIOTU LECZNICZEGO W RAMACH PROJEKTU NR RPMP.02.01.05-12-0228/18 PN. MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ (MSIM) - DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2020.09.14 155

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 22,6 2020.10.06 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
01.10.2020 - Informacja do wszystkich Wykonawców o zmianie ter. skł. i otw. docx 12,6 2020.10.01 108
01.10.2020 - ODPOWIEDZI doc 83,0 2020.10.01 113
01.10.2020 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Formularz_cenowy docx 128,1 2020.10.01 91
01.10.2020 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 3 - Formularz cenowy docx 141,2 2020.10.01 87
01.10.2020 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 4 - Formularz cenowy docx 138,8 2020.10.01 96
01.10.2020 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 5 - Formularz cenowy docx 125,7 2020.10.01 89
01.10.2020 - Załącznik nr 7 do SIWZ - UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH rtf 4502,3 2020.10.01 77
01.10.2020 -Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 1 - Formularz cenowy docx 132,9 2020.10.01 98
06.10.2020 -Modyfikacja SIWZ docx 114,2 2020.10.06 86
19.10.2020 r. - zestawienie z otwarciz ofert. xls 148,0 2020.10.19 95
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d64a64ba-ceee-4657-9683-2354b4e562c0 asc 0,7 2020.09.14 117
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 118,2 2020.10.06 91
SIWZ - sprzęt informatyczny MSIM rtf 4950,5 2020.09.14 208
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 204,0 2020.09.14 136
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 1 - Formularz cenowy docx 135,5 2020.09.14 159
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Formularz cenowy docx 127,8 2020.09.14 153
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 3 - Formularz cenowy docx 143,2 2020.09.14 165
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 4 - Forlmularz cenowy docx 140,7 2020.09.14 146
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 5 - Formularz cenowy docx 128,3 2020.09.14 133
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ rtf 4818,2 2020.09.14 112
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 144,0 2020.09.14 108
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 187,0 2020.09.14 115
Załącznik nr 6 do SIWZ - Pakiet nr 1 - Istotne postanowienia umowy doc 206,0 2020.09.14 114
Załącznik nr 6 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Istotne postanowienia umowy doc 201,0 2020.09.14 108
Załącznik nr 6 do SIWZ - Pakiet nr 3 - Istotne postanowienia umowy doc 208,0 2020.09.14 105
Załącznik nr 6 do SIWZ - Pakiet nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 211,5 2020.09.14 108
Załącznik nr 6 do SIWZ - Pakiet nr 5 - Istotne postanowienia umowy doc 208,5 2020.09.14 98
Załącznik nr 7 do SIWZ - UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH rtf 4486,9 2020.09.14 106
Załącznik nr 8 do SIWZ - PROCEDURA POSTEPOWANIA WYKONAWCY REALIZUJACEGO PRAC pdf 17535,5 2020.09.14 108

Pobierz wszystkie dokumenty