Szczegóły ogłoszenia

NA/P/258/2020

"Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,6 2020.09.18 134

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,6 2020.09.23 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,0 2020.09.18 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.09.18 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.09.18 48
Szczegółowy opis zamówienia doc 22,0 2020.09.18 69
Wzór oferty na dostawy docx 29,9 2020.09.18 52
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 63,0 2020.09.18 52

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,1 2020.09.23 49

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ 1 doc 20,3 2020.09.23 48
Wyjaśnienie treści SIWZ 2 doc 27,2 2020.09.23 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2020.09.29 50
Wzór oferty na dostawy- aktualny na 23.09.2020 docx 29,9 2020.09.23 46

Pobierz wszystkie dokumenty