Szczegóły ogłoszenia

NA/P/298/2020

"Remont nawierzchni brukowych na terenie Politechniki Rzeszowskiej - dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 179,0 2020.10.01 158

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,6 2020.10.01 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.10.01 75
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.10.01 75
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2675,3 2020.10.01 99
Wykaz osób doc 35,5 2020.10.01 84
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.10.01 83
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,0 2020.10.01 80
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1550,1 2020.10.01 86
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2020.10.01 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2020.10.16 77

Pobierz wszystkie dokumenty