Szczegóły ogłoszenia

NA/P/294/2020

"Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,2 2020.10.05 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,6 2020.10.05 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.10.05 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.10.05 8
Szczegółowy opis zamówienia doc 31,0 2020.10.05 29
Wzór oferty na dostawy docx 30,4 2020.10.05 12
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 63,0 2020.10.05 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2020.10.14 6

Pobierz wszystkie dokumenty