Szczegóły ogłoszenia

NA/P/294/2020

"Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,2 2020.10.05 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,6 2020.10.05 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.10.05 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.10.05 40
Szczegółowy opis zamówienia doc 31,0 2020.10.05 59
Wzór oferty na dostawy docx 30,4 2020.10.05 41
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 63,0 2020.10.05 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2020.10.14 40

Pobierz wszystkie dokumenty