Szczegóły ogłoszenia

NA/P/295/2020

"Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku „D”"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,7 2020.10.08 126

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 50,4 2020.10.14 17
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) nr 2 docx 13,3 2020.10.16 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 67,7 2020.10.08 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.10.08 36
Formularz oferty docx 28,0 2020.10.08 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.10.08 36
Szczegółowy opis zamówienia rar 490,8 2020.10.08 74
Wykaz dostaw lub usług doc 20,8 2020.10.08 35
Wykaz osób doc 19,6 2020.10.08 37
Wzór umowy doc 97,0 2020.10.08 39
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.10.08 34

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2020.10.16 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 22,0 2020.10.14 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2020.10.21 25
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ -1.4. Lokalizacja - obszar działki 1654_6 [ pdf 1085,5 2020.10.14 29

Pobierz wszystkie dokumenty