Szczegóły ogłoszenia

NA/P/315/2020

"Wymiana rozdzielni elektrycznej w pom. nr B-11 w budynku „B” przy ul. W. Pola 2, oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej w pom.nr 01 w bud. L-27 Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 8 w Rzeszowie; Dostosowanie wejścia do budynku P Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Remont wiatrołapu DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej wraz z wymianą aluminiowych ścianek wydzielających wiatrołap – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 61,7 2020.10.14 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 65,7 2020.10.14 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.10.14 55
Opis przedmiotu zamówienia zad nr 1 zip 2277,4 2020.10.14 91
Opis przedmiotu zamówienia zad nr 2 zip 1768,7 2020.10.14 80
Opis przedmiotu zamówienia zad nr 3 zip 2057,4 2020.10.14 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.10.14 56
Wykaz osób doc 36,5 2020.10.14 57
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2020.10.14 60
Wzór oferty na roboty budowlane doc 66,5 2020.10.14 66
Wzór umowy na roboty budowlane zip 11723,3 2020.10.14 57
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2020.10.14 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.10.29 69

Pobierz wszystkie dokumenty