Szczegóły ogłoszenia

NA/P/315/2020

"Wymiana rozdzielni elektrycznej w pom. nr B-11 w budynku „B” przy ul. W. Pola 2, oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej w pom.nr 01 w bud. L-27 Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 8 w Rzeszowie; Dostosowanie wejścia do budynku P Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Remont wiatrołapu DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej wraz z wymianą aluminiowych ścianek wydzielających wiatrołap – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 61,7 2020.10.14 240

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 65,7 2020.10.14 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.10.14 97
Opis przedmiotu zamówienia zad nr 1 zip 2277,4 2020.10.14 150
Opis przedmiotu zamówienia zad nr 2 zip 1768,7 2020.10.14 137
Opis przedmiotu zamówienia zad nr 3 zip 2057,4 2020.10.14 139
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.10.14 103
Wykaz osób doc 36,5 2020.10.14 110
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2020.10.14 112
Wzór oferty na roboty budowlane doc 66,5 2020.10.14 121
Wzór umowy na roboty budowlane zip 11723,3 2020.10.14 104
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2020.10.14 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.10.29 124

Pobierz wszystkie dokumenty