Szczegóły ogłoszenia

NA/O/321/2020

"Remont nawierzchni brukowych na terenie Politechniki Rzeszowskiej - dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 93,0 2020.10.19 167

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2675,3 2020.10.19 92
Wykaz osób doc 35,5 2020.10.19 89
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.10.19 87
Wzór oferty doc 52,0 2020.10.19 88
Wzór umowy zip 1549,6 2020.10.19 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2020.10.19 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2020.10.26 85

Pobierz wszystkie dokumenty