Szczegóły ogłoszenia

NA/P/334/2020

"Dostawa kolorowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 47,9 2020.11.05 106

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 55,0 2020.11.06 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 70,8 2020.11.05 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 32,1 2020.11.05 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 30,0 2020.11.05 46
Wzór oferty na dostawy docx 32,4 2020.11.05 48
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 62,5 2020.11.05 48

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2020.11.06 54
Powiadomienie_o_zmianach_2 docx 20,7 2020.11.06 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ docx 25,1 2020.11.06 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2020.11.16 42
Szczegółowy_opis_zamówienia docx 27,0 2020.11.06 60

Pobierz wszystkie dokumenty