Szczegóły ogłoszenia

NA/P/316/2020

"Dostawa monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego A3 z zestawem startowym."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 47,9 2020.11.05 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 72,5 2020.11.05 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 32,1 2020.11.05 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2020.11.05 45
Szczegółowy_opis_zamówienia docx 25,3 2020.11.05 52
Wzór oferty na dostawy docx 32,2 2020.11.05 42
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 62,5 2020.11.05 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2020.11.13 35

Pobierz wszystkie dokumenty