Szczegóły ogłoszenia

NA/P/332/2020

"Dostawa komputerów stacjonarnych, sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 85,0 2020.11.05 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 83,4 2020.11.05 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 32,2 2020.11.05 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 29,3 2020.11.05 13
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 470,5 2020.11.05 43
Wzór oferty na dostawy docx 34,4 2020.11.05 15
zał.5_Wzór umowy na dostawy doc 90,5 2020.11.05 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2020.11.13 10

Pobierz wszystkie dokumenty