Szczegóły ogłoszenia

NA/P/333/2020

"Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 86,4 2020.11.06 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 217,0 2020.11.06 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2020.11.06 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2020.11.06 12
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 547,5 2020.11.06 52
Wzór_oferty_na_dostawy doc 113,5 2020.11.06 18
Wzór_umowy_na_dostawy_lub_usługi doc 74,5 2020.11.06 10

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 33,5 2020.11.09 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2020.11.16 15

Pobierz wszystkie dokumenty