Szczegóły ogłoszenia

NA/P/335/2020

"Dostawa komputerów przenośnych oraz zestawów komputerowych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 75,5 2020.11.06 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 71,1 2020.10.30 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1_Wzór oferty na dostawy doc 26,9 2020.10.30 28
zał.2_opis przedmiotu zamówienia_P_335 doc 216,5 2020.10.30 61
zał.3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.10.30 25
zał.4_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.10.30 26
zał.5_Wzór umowy na dostawy doc 87,0 2020.10.30 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2020.11.17 26

Pobierz wszystkie dokumenty