Szczegóły ogłoszenia

NA/P/341/2020

"Dostawa aparatury badawczej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,9 2020.11.12 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,8 2020.11.12 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.11.12 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.11.12 36
Szczegółowy opis zamówienia docx 21,3 2020.11.12 78
Wzór oferty na dostawy doc 27,1 2020.11.12 40
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 75,0 2020.11.12 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.11.23 43

Pobierz wszystkie dokumenty