Szczegóły ogłoszenia

NA/P/337/2020

"Usługa remontu silnika Lycoming O-320-D2A po resursie 2000h wraz z podzespołami"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 47,6 2020.11.13 80

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2020.11.19 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 68,7 2020.11.13 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.11.13 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.11.13 18
Wzór oferty na dostawy docx 31,2 2020.11.13 21
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 78,0 2020.11.13 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,5 2020.11.19 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,3 2020.11.19 13
Wyjaśnienie treści SIWZ-2 doc 20,5 2020.11.19 11
Wyjaśnienie treści SIWZ-3 doc 20,2 2020.11.23 5

Pobierz wszystkie dokumenty