Szczegóły ogłoszenia

NA/P/354/2020

"Dostawa kolorowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 47,9 2020.11.19 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 70,5 2020.11.19 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,7 2020.11.19 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,6 2020.11.19 7
Szczegółowy opis zamówienia docx 25,5 2020.11.19 23
Wzór oferty na dostawy docx 30,9 2020.11.19 8
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 62,5 2020.11.19 6

Pobierz wszystkie dokumenty