Szczegóły ogłoszenia

NA/P/365/2020

"Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,3 2020.11.26 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,3 2020.11.26 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1_Wzór oferty na dostawy doc 28,7 2020.11.26 21
zał.2_opis przedmiotu zamówienia_P_365 doc 216,0 2020.11.26 49
zał.3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.11.26 20
zał.4_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.11.26 26
zał.5_Wzór umowy na dostawy doc 87,0 2020.11.26 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2020.12.04 18

Pobierz wszystkie dokumenty