Szczegóły ogłoszenia

NA/P/367/2020

"Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,4 2020.11.27 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,4 2020.11.27 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.11.27 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2020.11.27 17
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A.J_ doc 128,0 2020.11.27 41
Wzór oferty na dostawy doc 69,0 2020.11.27 22
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 74,0 2020.11.27 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2020.12.07 25

Pobierz wszystkie dokumenty