Szczegóły ogłoszenia

NA/P/369/2020

"Dostawa elektrodrążarki drutowej z drutem molibdenowym"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 47,9 2020.12.01 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 73,5 2020.12.01 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,5 2020.12.01 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,3 2020.12.01 18
Wzór oferty na dostawy doc 51,5 2020.12.01 19
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 86,0 2020.12.01 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2020.12.08 15

Pobierz wszystkie dokumenty