Szczegóły ogłoszenia

NA/P/371/2020

"Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2020.12.01 214

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,9 2020.12.10 49
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)2 pdf 40,3 2020.12.16 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 80,9 2020.12.01 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.12.01 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.12.01 57
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2594,5 2020.12.01 77
Wykaz osób doc 19,6 2020.12.01 71
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2020.12.01 67
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,5 2020.12.01 68
Wzór umowy na roboty budowlane rar 11655,3 2020.12.01 54
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.12.01 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,9 2020.12.16 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 182,7 2020.12.10 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.12.21 40
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,8 2020.12.10 43

Pobierz wszystkie dokumenty