Szczegóły ogłoszenia

NA/P/399/2020

" Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek PRz. Dostawa foteli, krzeseł dla jednostek PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,9 2020.12.30 169

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 202,5 2020.12.30 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 146,5 2020.12.30 30
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia doc 6900,0 2020.12.30 76
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2020.12.30 27
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.12.30 26
Zał nr 5 Wzór umowy doc 84,0 2020.12.30 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2021.01.18 30

Pobierz wszystkie dokumenty